„БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 8 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, намиращи се в гр. София и гр. Стара Загора, разделени в 8 лота

Debug: ??x??