Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 302 броя товарни вагони, собственост на „ Холдинг БДЖ “ ЕАД и заложени по реда на ЗОЗ в полза на „ Българска банка за развитие “ АД

Debug: ??x??