Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 782 броя товарни вагони, собственост на „ Холдинг БДЖ “ ЕАД и заложени по реда на ЗОЗ в полза на „ Българска банка за развитие “ АД

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??