Списък на лотовете голямотонажни контейнери, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, продадени на търга, проведен на 04.10.2019 г.

Debug: ??x??