Списък на лотовете, продадени на търга с тайно наддаване за продажба на 37 /тридесет и седем/ небракувани пътнически вагона, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 37 лота, проведен на 29.10.2021 г.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??