Списък на продадените товарни вагони от проведен на 11.01.2021 г. търг за проджба на 386 броя товарни вагони, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, разделени в 386 лота

Debug: ??x??