Списък на товарните вагони, продадени на търга за продажба на 485 броя товарни вагони, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, проведен на 03.09.2019 г.

Debug: ??x??