Списък с продадените товарни вагони на проведения на 10.11.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на 2 302 /две хиляди триста и два/ броя товарни вагона за междурелсие 1435 мм, в състоянието в което са, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 302 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??