Правила за подготовка и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за доставки, услуги и строителство в „Холдинг БДЖ” ЕАД и разпределение на функциите по възлагането на обществените поръчки между „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Debug: ??x??