ПОКАНА за предоставяне на оферта за поръчка с предмет: "Подмяна на санитарното обзавеждане и на вратите в баните на ПВЦ "Приморско" към Поделение за "Почивна дейност" при "Холдинг БДЖ" ЕАД".

Краен срок за получаване на оферти: 16:45 ч. на 13.05.2019 г.

Покана №39-02-59/25.04.2019 г.

Техническа спецификация - Приложение №1

Техническо предложение - Образец

Ценово предложение - Образец

Проект на договор - Приложение №4

 

27.05.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

09.01.2020

БДЖ ще осигури безплатното пътуване на младежите от стартъп клубовете „Тийноватор”

БДЖ ще осигури безплатното пътуване на група млади хора по повод провеждането на втория стартъп уикенд от програмата „Тийноватор” за насърчаване на предприемачеството и стартъп културата в българските училища. Събитието се организира от фондация „Прознание” и Български център по предприемачество.

03.01.2020

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД увеличава обема превозени товари с 500 хил. тона през 2020 г.

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД продължава тенденцията от предходната 2019 г. и на база проведените разговори и подписани договори с товародатели, планира да превози над 7,5 млн. тона товари през новата 2020 г.

Вижте повече

Debug: ??x??