„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2023 г.”

1.Решение за откриване;

2.Конкурсна документация;

3.Приложение - Образец № 1;

4.Приложение - Образец № 2;

5.Приложение - Образец № 3;

6.Приложение - Образец № 4;

7.Приложение - Образец № 5;

8.Приложение - Образец № 6;

9.Приложение - Образец № 7;

10.Приложение - Образец № 8;

11.Приложение - Образец № 9;

12.Приложение - Образец № 10;

13.Проект на договор за ХБДЖ за 2023 г. - Образец № 11.1

14.Проект на договор за ТП за 2023 г. - Образец № 11.2

15.Проект на договор за ПП за 2023 г. - Образец № 11.3

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??