„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2021 г.”

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефони:      

0886 802 567 – Цветелина Гаврилова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД;

0889 001 231 – Лилия Копчева, старши счетоводител, отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси“ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД;

0886 208 896 – Теодора Арнаудова, главен счетоводител към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

0886 061 619 – Десислава Велева, заместник главен счетоводител към „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??