„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на застраховател за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и с имуществена застраховка „Каско на МПС” на 5 броя МПС, ползващи се от „Холдинг БДЖ” ЕАД, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”

1.      Решение за откриване на конкурс;

2.      Конкурсна документация;

1.      Спецификация № 1 – Приложение № 1;

2.      Спецификация № 2 – Приложение № 2;

3.      Предложение за участие - Образец № 1;

4.      Декларация – Образец № 2;

5.      Декларация – Образец № 3;

6.      Техническо предложение – Образец № 4;

7.      Ценово предложение – Образец № 5.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??