„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2020 г.”.

 1. Решение за откриване на конкурса;​
 2. Конкурсна документация;
 3. Приложение - Образец № 1;
 4. Приложение - Образец № 2;
 5. Приложение - Образец № 3;
 6. Приложение - Образец № 4;
 7. Приложение - Образец № 5;
 8. Приложение - Образец № 6;
 9. Приложение - Образец № 7;
 10. Приложение - Образец № 8;
 11. Приложение - Образец № 9;
 12. Приложение - Образец № 10;
 13. Приложение - Образец № 11.1.;
 14. Приложение - Образец № 11.2.;
 15.  Приложение - Образец № 11.3.;

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

26.02.2021

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??