"Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на Годишния индивидуален и консолидиран финасов отчет на "Холдинг БДЖ"ЕАД за 2014г."

 

1.Решение за откриване;

2.Обява;

3.Конкурсни документи.

 

Лице и телефон за контакти за конкурса: инж. Ирена Лозанова, експерт в отдел "Обществени поръчки" при "Холдинг БДЖ" ЕАД, т. 0884 280913

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??