„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем в един лот на 4 броя движими вещи: „Трасажна маса № 15923 – 1 брой, Подвижен изсмуквател за пушек – 6878 – 1 брой, Вакуумиращо устройство за изправяне на странични стени А1446912 – 1 брой и Отоплител – 1 брой, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, намиращи се на територията на „Вагонен завод – Интерком” АД, с адрес: гр. Дряново

 

Обявление наем

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

13.04.2020

Отвaряне на предложения за участие в процедурата за доставка на нови локомотиви

ДЗЗД „Сименс Трон” е единственият кандидат, подал техническа и ценова оферта по обявената процедура: „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”.

07.04.2020

Удължава се валидностният срок на картите за пътуване с влак

Срокът на железопътните и абонаментните карти, който изтича или е изтекъл след 16-и март 2020 г., ще бъде удължен до 13-и май 2020 г. Удължаването на срока на валидност на картите е във връзка с въведеното извънредно положение в страната и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 чрез минимизиране на контактите и избягване на посещението от клиенти на билетните каси за издаване на железопътни и абонаментни карти.

Вижте повече

Debug: ??x??