Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем, за не повече от 30 дни, на дълготраен материален актив, представляващ машина за полагане на изолация 41-12337, в състоянието в което е, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, намираща се на територията на „Вагонен завод – Интерком” АД, гр. Дряново

 

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??