Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на 11 броя стаи и 2 броя апартаменти на 4-ти етаж в ЦПВК „Паничище” към „Поделение за почивна дейност“ към „Холдинг БДЖ” ЕАД”

1.     Покана с рег. № 01-23-8/20.03.204 г.;

2.     Протокол за оглед;

3.     Техническо предложение;

4.     Ценово предложение.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??