ПОКАНА за предоставяне на оферта за поръчка с предмет: "Подмяна на подовите настилки в стаите на ПВЦ "Приморско" към Поделение за "Почивна дейност" при "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Краен срок за получаване на оферти: 16:45 ч. на 07.05.2019 г.

Покана №39-02-58/23.04.2019г.

Техническа спецификация - Приложение №1

Техническо предложение - Образец

Ценово предложение - Образец

Проект на договор - Приложение №4

22.05.2019г.

Съобщение 

Ценово предложение Образец №2А

21.06.2019г.

Съобщение

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??