Oткриване на търг с тайно наддаване за продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което е и от мястото, където се намира, за добиване на скрап от черни и цветни метали, пономерно и с указан начин на придобиване, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделен в 6 лота

Обявление

Приложение 1

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??