„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Зъботехническа лаборатория, състояща се от две помещения с обща площ 37,24 кв. м., находяща се на втори етаж в сграда „Стол и здравна служба“, Локомотивно депо Варна, гр. Варна, ул. „Девня“ № 11, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД“

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??