„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на 44 /четиридесет и четири/ броя пътнически вагона, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, с и без заделяне на части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, разделени в 44 лота

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??