„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на продажба на 27 /двадесет и седем/ единици бракуван тягов подвижен състав /ТПС/ и 8 /осем/ броя бракувани вагон отоплителя /ВО/ за добиване на скрап, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, от мястото, където се намират, със заделяне на годните за втора употреба части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 35 лота

Обявление

06.10.2020г.

Решение № 16/06.10.2020 г. за прекратяване на търга 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??