„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на продажба на 27 /двадесет и седем/ единици бракуван тягов подвижен състав /ТПС/ и 8 /осем/ броя бракувани вагон отоплителя /ВО/ за добиване на скрап, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, от мястото, където се намират, със заделяне на годните за втора употреба части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 35 лота

Обявление

06.10.2020г.

Решение № 16/06.10.2020 г. за прекратяване на търга 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??