БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 1914 броя отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, в състоянието в което са и от мястото където се намират, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, посочени в Приложение № 1 към тръжната документация

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??