„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 573 броя рами от талиги тип Y25 Cs, индивидуализирани с номера от 1 до 573, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 573 лота.

 

О Б Я В А

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??