Резултати от проведения на 11.03.2020 г търг с тайно наддаване за продажба на 42 (четиридесет и два) броя бракувани вагони, за междурелсие 1435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, без заделяне на части от тях, в състоянието, в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 42 лота

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??