"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175403856, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0020 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 20.08.2014, на адрес:


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620196&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620197&newver=2

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??