БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересованите лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за лостова спирачна система за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед № 388/12.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??