„Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: „Покривна площ от 10 кв.м., находящи се в жп общежитие – Стара Загора с индетификатор 68850.522.6050.44 и административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” № 8, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

  Профил на купувача
  Профил на купувача по дружества

  Новини

  01.09.2023

  Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

  „Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

  01.09.2023

  Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

  „Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

  Вижте повече

  Debug: ??x??