„Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016, застроено и незастроено дворно място с обща площ 911 кв.м. ведно със застроената в имота сграда за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв.м.”, находящ се в района на локомотивно депо Септември, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??