„Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с с явно наддаване за продажба на два броя самостоятелни обекти „Магазин № 1 и магазин № 2, част от недвижим имот – сграда „Превозна служба”, находяща се в района на гара Карнобат, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, разделени в два лота

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??