Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

16.01.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Публикуване на информационни и ПР материали, свързани с популяризиране на дейността и изграждане на положителен обществен имидж за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества, за срок от 12 месеца”

Срок за представяне на оферти - до 19.01.20243 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с настоящата покана и изпълнението на поръчката може да се обърнете към: – ръководител отдел „АВПО“, тел.: 0889844173

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??