Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

29.06.2023 • Конкурси по ППЗПП и ПРУПДТДДУК

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Доставка на 64 000 куб. метра компресиран природен газ за отопление за нуждите на ЦПВК „Паничище”, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, стопанисван от Поделение за почивна дейност /ППД/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, за срок от една година или до изчерпване на количеството“

Срок за подаване на оферти: до 16,30 часа на 19.07.2023 г. Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889 215 328 – Петя Делчева, ръководител отдел „Поръчки“ при „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??