Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

29.12.2022 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Проучване и анализ на възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране на дейностите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД“

Срок за представяне на оферти - до 06.01.2023 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с настоящата покана, може да се обърнете към: - Във връзка с документите за поръчката - Незабравка Алексиева – гл. експерт в отдел „Поръчки, тел.: 0884 280 912; - Във връзка с изпълнението на поръчката – директор „Финанси“ на „Холдинг БДЖ” ЕАД, тел.: 0887 796 477.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??