Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

11.06.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 24 /двадесет и четири/ месеца”

Срок за представяне на оферти до 18.06.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Камелия Миленкова, отдел „Администрация, протокол и връзки с обществеността”, телефон - 0886 848 067.

23.05.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на доставчик на цифрова телевизия и интернет за почивните бази, стопанисвани от Поделение за почивна дейност /ППД/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, делима на 11 обособени позиции“

Срок за представяне на оферти до 14.06.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

17.05.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на мебели, спални, легла и матраци за обзавеждане на стаи в ЦПВК "Паничище" към Поделение за почивна дейност на „Холдинг БДЖ” ЕАД”

Срок за представяне на оферти до 27.05.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

20.03.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на 11 броя стаи и 2 броя апартаменти на 4-ти етаж в ЦПВК „Паничище” към „Поделение за почивна дейност“ към „Холдинг БДЖ” ЕАД”

Срок за представяне на оферти до 29.03.2024 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с изпълнението на поръчката може да се обърнете към: Владимир Тумбев - Директор на „Поделение за почивна дейност“ – тел.: 0899 885 333

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??