Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.03.2021 • Конкурси по ПРУПДТДДУК

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2020 г.”.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефони: 0889 001 231 – Лилия Копчева, старши счетоводител, отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси“ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД; 0886 208 896 – Теодора Арнаудова, главен счетоводител към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД; 0886 061 619 – Десислава Велева, заместник главен счетоводител към „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД; 0886 802 567 – Цветелина Гаврилова, главен експерт в отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Краен срок за получаване на оферти: 25.03.2021 г. 16:40 ч.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

26.02.2021

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??