Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

07.05.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на лични предпазни средства

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП

15.04.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на греди и дъски бичени от иглолистна дървесина

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител

31.03.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за дизелови локомотиви серия 75.00 по каталожни номера

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП

27.03.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на сегменти за дизелови двигатели на локомотиви - серии 06.00 и 55.00

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП

18.03.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 20 броя токоснематели тип 25 LSP 5 за електрически локомотиви серии 44 и 46-200

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП

11.03.2008 • Архив до 26.05.2016 г.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за рециклиране на до 30 броя спални вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??