Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.09.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

“БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересованите лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 288 броя необработени бандажи с размери ?1255 х ? 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка, за електрически локомотиви серии 40, 46 и 46 200, 352 броя необработени бандажи с размери ? 1055 х ? 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 32 и 33 и 32 броя необработени бандажи с размери ? 1060 х ? 885 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за дизелови локомотиви серия 51, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, открита с Решение № 21/30.06.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед № 509/ 15.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 08.09.2014г.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??