Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.09.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

“БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересованите лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 288 броя необработени бандажи с размери ?1255 х ? 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка, за електрически локомотиви серии 40, 46 и 46 200, 352 броя необработени бандажи с размери ? 1055 х ? 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 32 и 33 и 32 броя необработени бандажи с размери ? 1060 х ? 885 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за дизелови локомотиви серия 51, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, открита с Решение № 21/30.06.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед № 509/ 15.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 08.09.2014г.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??