Отдаване под наем

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.12.2016 • Отдаване под наем

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Бивш ресторант „Локомотив“

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2556/06.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения №№ 31-10/15 от 30.10.2015 г. и 36-12/15 от 03.12.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

30.05.2016 • Отдаване под наем

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрити площи за поставяне на автомати за кафе и топли напитки в три обособени обекта

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрити площи за поставяне на автомати за кафе и топли напитки в три обособени обекта, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, разделени в три лота

19.05.2016 • Отдаване под наем

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, „Терен 2 700 кв. м. и едноетажна сграда със застроена площ 300 кв. м., находящ се на територията на Локомотивно депо – София, ул. „Заводска” №1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

21.04.2016 • Отдаване под наем

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Помещения за зъботехническа лаборатория с обща площ 37,24 кв. м. на II етаж в сграда „Стол и здравна служба” на Локомотивно депо – Варна”

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Помещения за зъботехническа лаборатория с обща площ 37,24 кв. м. на II етаж в сграда „Стол и здравна служба” на Локомотивно депо – Варна”, част от недвижим имот, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

12.04.2016 • Отдаване под наем

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем при спазване на приложимата нормативна уредба за срок от 5 години на 13 обособени обекти – складове, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разположени в Снабдителна база Русе

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем при спазване на приложимата нормативна уредба за срок от 5 години на 13 обособени обекти – складове, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разположени в Снабдителна база Русе, разделени в 13 (тринадесет) лота.

30.03.2016 • Отдаване под наем

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда „Магазин за хранителни продукти” в РЦ София /бивше ППП София/, Локомотивно депо София, район Подуяне

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда „Магазин за хранителни продукти” в РЦ София /бивше ППП София/, Локомотивно депо София, район Подуяне, гр. София, ул. „Майчина слава” № 2, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??